Po debacie

Temat: a cat/the cat
...o którego konkretnie chodzi. Przy czym nie jest to istotne w języku mówionym. Ważne tylko do egzaminów... W innych przykładach, jakie podałaś/eś często pojawia się problem "opuszczonego" w zdaniu that/which. W języku, szczególnie mówionym, jest to bardzo często opuszczane, zostaje "w domyśle". Z reguły te same zdania z that/which i bez są tak samo poprawne. Ale sprawia to nam troszkę kłopotów, bo trudniej znaleźć zdania podrzędne. (nie jestem fachowcem językowym...) wracając do pytania: 'a cat' oznacza dowolnego kota (naszego/obcego). Zwróć uwagę, że akcent jest jakby położony nie na kocie, tylko na tym, że spał na stole. Jeśli jednak początek rozmowy byłby wymianą obserwacji życia naszych kotów, to pewnie należałoby użyć 'the cat'.
Źródło: forum.dict.pl/viewtopic.php?t=7480Temat: dredy
...zaprzeczenie jakiejś czynności lub stanu, które dany czasownik wyraża; w konstrukcjach zdaniowych uwydatnia kontrast, przeciwieństwo, stopień nasilenia danej czynności, wahanie, przypuszczenie» pyskować ndk IV, ~kuję, ~kujesz, ~kuj, ~ował pot. «odpowiadać hardo, zuchwale, arogancko; mówić, rozprawiać dużo, głośno, krzykliwie» jak [...] 4. «z odcieniem potocznym: spójnik wprowadzający zdania podrzędne określające czas, warunek, przyczynę» Jah od hebr. Jāh - Jahwe, Bóg mówić ndk VIa, ~wię, ~wisz, mów, ~wił, ~wiony 1. «posługiwać się słowami dla komunikowania myśli i przeżyć; mieć zdolność mowy» 2. tylko w 3. os. «informować, podawać do wiadomości; głosić, opiewać» 3. tylko w 3. os. «wyrażać coś, coś znaczyć, świadczyć o...
Źródło: rudemaker.pl/forum/viewtopic.php?t=799


Temat: Rosyjska dusza według Ossendowskiego
Jezus zmartwychwstał i obiecał nam żywot wieczny, a gówno śmierdzi i powinno być spłuknięte. Ile dostanę za porównanie? Oba zdania podrzędne, konstatacja i refleksja, są słuszne. Ale nie POWINNY się znaleźć w jednym zdaniu złożonym. Kwestia przyzwoitości.
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=18804


Temat: funkcje przypadków
taka dygresja: a to nie jest to smo, co ablativus limitationis w łacinie? tak więc chyba dość dobrze opisuje to Wikarjak... tak ogólnie, to dziś pomagałem siostrze ponazywać zdania podrzędne w zadaniu domowym z polskiego... i nawet przy tym Wikarjak okazał się nieocenioną pomoca a tak na marginesie: co to za zdanie: Dostałeś tyle pieniędzy, ile zarobiłeś. moim zdaniem porównawcze, ale oni nie mieli takich na lekcji, więc coś chyba jest nie tak...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=610


Temat: Proszę o spr. mojego tł. De honore senectuti tribuendo
...oraz zachowywali spokój w ich obecności. Gdyby ten tekst pojawił sie na olimpiadzie można by było uzyskać za jego tłumaczenie jakieś 40 punktów. Ty przetłumaczyłaś na jakieś 34 punkty (liczyłem ) czyli miałabyś szansę na zakwalifikowanie sie do wyższego etapu objaśnienia: 1. Apud antiquissimos Romanorum - genetivus participationis 2. mos erat ut... - zwroty tego typu: mos est, consuetudo est, accidit, convenit etc... wprowadzają zdania podrzędne podmiotowe; następstwo czasów jest identyczne jak w zdaniach skutkowych 3. se presente - ablativus absolutus - będąc obecnym przy 4. uti sermone - utor, uti, usus sum (używać +abl; porównaj z polskim: mosługuję się czym?) - ablativus jest związany rekcyjnie z tym czasownikiem 5. cuius rei causa - z jakiego powodu - cuius odnosi się do rei, a nie do jakiejś innej osoby nie przenoś senectutas jako starszeństwo, bo to dziwnie...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=540


Temat: Piszemy poprawnie po Polsku :)
...swoje źródło w nieznajomości i nieprzestrzeganiu zasad składniowych, które są podstawą interpunkcji. Jeśli znasz struktury składniowe, na pewno dobrze zastosujesz znaki interpunkcyjne. Zawsze oddzielamy przecinkiem wypowiedzenia współrzędne jeśli nie są połączone spójnikami, np. Czytam, marzę. Stawiamy przecinki przed takimi spójnikami a, ale, jednak, lecz, więc, toteż, dlatego, czyli i wszystkimi spójnikami wprowadzającymi zdania podrzędne, np. Uczę się pilnie, ponieważ chcę otrzymać dobre stopnie. Nie stawiamy przecinka przed spójnikami: albo, i, oraz, ani, ni. Przed spójnikami powtórzonymi, które pełnią identyczną funkcję w wypowiedzeniu stawiamy przecinek, np. Zjem obiad i ciastko, i lody. Nigdy nie stawiaj przecinka na początku linijki! W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym oddzielamy przecinkami wypowiedzenia składowe i zdania wtrącone, np....
Źródło: kulturystyczni.pl/viewtopic.php?t=1760


Temat: Ostatni edykt zaborców
...wykucia przed egzaminem... I najważniejsze - nie trzeba mieć własnego zdania,nie trzeba też myśleć. Należy trafić w klucz! no i tu jest właśnie pies pogrzebany. zresztą nauka łaciny w takiej formie, w jakiej jest praktykowana w polskich liceach (oprócz klas klasycznych) mija się z celem. Obecnie uczeń kończąc liceum z piątką z łaciny na świadectwie zna 3 deklinacje i parę sentencji, nigdy nie słyszał o czymś takim jak coniunctivus i zdania podrzędne, tekstu oryginalnego też nigdy nie tłumaczył. A jeszcze i tego mu było AŻ ZA DUŻO, OCH! JAKIE TO BYŁO STRASZNE!! Żenada...Uczenie łaciny w Polsce to nuda dla ucznia i rozpacz dla nauczyciela... Co do słabej kadry latynistów - no cóż - wszyscy kształcili się na polskich uniwersytetach, na większości których to nie można się niczego sensownego nauczyć (można za to nabawić wrzodów żołądka). Kiedy pomyślę sobie o...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=2856


Temat: Jakie to zdania podrzędne?
Pisistratus primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur, ut nunc eos dispositos habemus. “Siciliam Verres per triennium ita vexavit, ut ea restitui in pristinum statum nullo modo possit” – Cicero ait. A może to w ogóle nie są zdania podrzędne? Zapowiedniki 'sic' i 'ita' naprowadziły mnie na zdania skutkowe i podmiotowe, ale w nich wymaganych jest coniunctivus, a tutaj takiego nie widzę. Z góry dzięki za odpowiedź.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=5152


Temat: Co "potrafią" studenci
No, Biberiusie, na co czekasz. Możesz wykazać się swoim talentem filologicznym. A oto kryteria: 7 zdań opowiadających jakiś znany mit z mitologii , deklinacje: I-V, koniugacje: I-IV, zero anomala, defectiva, deponentia itp.;czasy: ind.praes.act; ind.impf.act.; ind.fut.I.act. żadnych zaimków, proste zdania podrzędne; żadnych składni. ilość opowiadań: 10. Czekam na nie i nie odpuszczę.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=2663


Temat: Skąd się wzięła Wasza fascynacja koleją?
moja fascynacja wzięła się stąd pierwszy raz miałem jechać pociągiem był to ekspres małopolska jechałem na trasie Dębica-Gdańsk Główny Zdania rozpoczynaj dużą literą. Nie pisz tak, jak mówisz - zdania podrzędne rozdzielaj choćby przecinkami. jaybee
Źródło: rail.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=1267


Temat: [ M ] Tancereczka
...i to widać. Rozumiem, że z betą jest problem, dlatego na razie proponuję inne rozwiązanie: lekturę Zasad pisowni i interpunkcji słownika ortograficznego PWN online. Z własnego doświadczenia powiem, że chociaż nie rozwiązuje to wszystkich problemów piszącego, to naprawdę pomaga i zwraca uwagę na pewne interpunkcyjne drobiazgi, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. W Twoim tekście zabrakło przede wszystkim przecinków oddzielających zdania podrzędne, pojawiały się też przecinki zbędne w przypadku niektórych porównań, co jest omówione w tym i tym rozdziale. Polecam jednak lekturę całego tematu - poszczególne części są krótkie i opatrzone przykładami, przebrnięcie przez nie nie zajmie Ci wiele czasu, a po przeczytaniu ich będzie mogła sama spróbować poprawić swój tekst pod tym kątem.
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=10384


Temat: Polski
Kinia to tak: widzę, że Kamil Ci już wytłumaczył o imiesłowowych równoważnikach zdań, wiec ja ci napisze teraz zdania podmiotowe i orzecznikowe xd: ZDANIA PODMIOTOWE: Zdania podrzędne podmiotowe odp. na pytania: KTO? CO? i rozwijają podmiot ze zdania podrzędnego np. Kto mnie lubi, niech podniesie rękę [pyt. kto?] ZDANIA ORZECZNIKOWE: W zd. podrz. orzecznikowych, orzecznik zazwyczaj wyrażony jest zaimkiem np. TAKI, TAKA, TAKIE, TACY, TAK, i należy go rozwinąć np.Zosia jest taka, że wszyscy ją lubią [pyt. jaka jest?] Jak nie zrozumiesz tego co Ci napisałam, to Ci wytłumaczę jeszcze w szkole :**
Źródło: forum-klb.yoyo.pl/viewtopic.php?t=21


Temat: Ist die Wortfolge richtig?
Oba zdania podrzędne są okej, każde kładzie nacisk na coś innego. (Wir warten darauf), dass eine Entscheidung von Anna getroffen wird. (nacisk na: czekamy na jakąś decyzję) (Wir warten darauf), dass von Anna eine Entscheidung getroffen wird. (nacisk na: czekamy aż Anna się zdecyduje) Gramatycznie obie formy są poprawne.
Źródło: forum.dep.pl/viewtopic.php?t=15572


Temat: Dekret ortograficzny
...by) - po końcówkach bezosobowych -no, -to (np. odkryto by, zamknięto by). 7. Łączniki (kreski). Przymiotniki złożone z członów równorzędnych piszemy z łącznikiem (np. biało-czerwony, polsko-francusko-włoski). 8. Przecinki. Na ogół służą do rozdzielania pojedynczych (np. podrzędnych) zdań w zdaniu złożonym lub celowego wydzielania wyrazu (grupy wyrazów) w obrębie wypowiedzi np. "Lało wtedy, pamiętam, jak z cebra". Zdania podrzędne są często wprowadzane przez następujące wyrazy (przed którymi stawia się przecinek): że, bo, gdy, aby, aż, niż, by, chyba że, co, czy, kiedy, kto, iż, komu, pomimo że, podczas gdy, gdyż, gdzie. Nie rozdziela się przecinkiem połączeń partykuł, spójników, przysłówków ze spójnikami np. chyba że, jak gdyby, mimo że, tylko że, właśnie gdy, zwłaszcza że. 9. Inne wydzielenia. Jeśli chcemy wydzielić jakąś...
Źródło: paranormalium.pl/viewtopic.php?t=496


Temat: Logika, wartosc logiczna
Witam. Dla przykładu mam określić wartość logiczną takiego zdania: ">Pada deszcz wtedy, i tylko wtedy, gdy pada śnieg. I jaką będzie miało ono wartość? Fałsz czy prawda? A i skąd wiedzieć jakie wartości mają zdania podrzędne (czy to, czy pada deszcz mam sobie "wyobrazić"?) Jeżeli będę wiedział jaką wartość ma pojedyncze zdanie: Pada deszcz, to z resztą sobie poradzę. Z góry dziękuję.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=81085


Temat: NEPOS
Mowa zależna, ostatni z wielkich tematów w nauce gramatyki łacińskiej, wymagający dobrej znajomości zagadnień poprzednich, jak ACI, okresy warunkowe, zdania podrzędne, itp.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=3078


Temat: Przecinek/Coma :D help!!!!!!
Różnice istnieją. Ogólnie w angielskim używa się przecinka rzadziej niż w polskim. Nie mam pojęcia, czy istnieją jakieś "zgrabne" reguły. Ale jak poczytasz parę anglojęzycznych książek, to zaczniesz łapać zasadę. To, co ja wyłapuję: zdania podrzędne, zaczynające się od "that/which/who" (który) itp. nie są wydzielane przecinkami. Podobnie wyrażenia z imiesłowami (jak w poprzednim moim zdaniu). Za to przecinki pojawiają się w "nieoczekiwanych" miejscach, np. po "however" (however jest często "wydzielane" przecinkami). Nie pamiętam innych takich przykładów...
Źródło: forum.dict.pl/viewtopic.php?t=7585


Temat: Przytłaczająca sesja
...Się uczyć. Bo za jakieś 11 godzin mam egzamin z gramatyki opisowej łacińskiej i czuję to w głębi duszy, że obleję, że ani słowa nie napiszę. Nie mówiąc już o grece za tydzień, o której po prostu WIEM, że ją obleję. Jeśli w ogóle zostanę do niego dopuszczona, tzn. jeśli zdam do tego czasu Ksenofonta (jak strasznie go nienawidzę w tej chwili!) i nieprawdopodobną ilość kollokwiów. A nocami śnią mi się, przysięgam, paradygmaty i cholerne zdania podrzędne!
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=592


Temat: Praca i zarobki w Polsce .
(wiem, bo na UW w Warszawie ceny są kosmicze) wez no troche popracuj nad stylistyka. Zdania podrzedne i wynikowe nie bardzo Ci wychodza... Jakie kosmiczne?? Ceny sa normalne, zobaczylbys ile kosztuje stomatologia, to bys nie gadal takich glupot.
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=14909


Temat: [łac-pol] Gaius Pilinius Maximo
a czy to przyczyni się do pogłębiania i wzrostu Twojej wiedzy z łąciny? a jeśli wypiszę Ci słówka w formach podstawowych ze znaczeniem zastosowanym w kontekście, podpowiem nieco, jakie tam są zdania podrzędne etc... to czy zadasz sobie na tyle trudu, żeby to przetłumaczyć i wpisać owe tłumaczenie tutaj do sprawdzenia???
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=548


Temat: k[Ścieżka] Szkarłatny łabędź
Na serio, to sprawa wygląda tak --- że Anan z Ollym stoją na progu pomieszczenia wioślarzy i kajuty z kładką -- a Thronaar widzi was z pomieszczenia z dziewuchą -- które [to pomieszczenie z dziewuchą]jest za pomieszczeniem z kładką. Oddzieliłem zdania podrzędne myślnikami, pogrubiłem podmioty (jeden dopisałem tam gdzie był domyślny), kursywą dałem orzeczenia, jak Szabel chce, to jeszcze oznaczę przydawki, dopełnienia i okoliczniki.
Źródło: autorskie.wieza.org/viewtopic.php?t=838


Temat: prosze mi sprawdzic czy mam to dobrze
Zdecydowanie masz problem z prawidłową budową zdań. Do tego próbujesz pisać zdania podrzędne złożone, co sprawia, że Twoja wypowiedź jest absolutnie niezrozumiała. Spróbuj napisać to samo ale zdaniami prostymi. Inną sprawą jest stawianie przecinków. W języku angielskim używamy je w inny sposób niż w języku polskim i dużo bardziej poprawnie byłoby, gdybyś nie wstawił ani jednego w swojej wypowiedzi.
Źródło: angielski-online.pl/forum/viewtopic.php?t=8311


Temat: Czy to jakiś kryzys wieku... "mniejszego"? xD
Rok temu przystąpiłem do egzaminu gimnazjalnego i z języka polskiego zdałem go na 90%. Jeśli chodzi o rozbiór logiczny - nie uczyłem się tego. Natomiast rozbiór gramatyczny, to kiedy mamy zdanie wielokrotnie złożone to musimy podzielić zdania na części i ustalić: 1. Która część zdania jest zdaniem głównym 2. Następnie, która część jest podrzędne lub współrzędne złożona i musisz uwzględnić wobec, której części zdania. 3. Zdania podrzędne mogą być podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe i okolicznikowe czasu, miejsca, sposobu, przyzwolenia, warunku oraz celu. 4. Zdania współrzędnie złożone dzielimy na: łączne, rozłączne, wynikowe, przeciwstawne. 5. Zdania współrzędnie złożone mogą być z imiesłowowym równoważnikiem zdania; wypowiedzeniem rozerwanym, wypowiedzeniem rozwijającym. (poczytaj o tym więcej). 6. Kiedy zrobioną masz...
Źródło: forum.dziennikarzpress.pl/viewtopic.php?t=71


Temat: Kartoniady
ale wiecie po co kartoniade jak były balone czesc poprzestawiana została czesc ludzie rozwalili to po co te kartony. Badenow, a do szkółki to Ty chodzisz Czy może lekcje języka polskiego szerokim łukiem omijasz Mówi Ci coś hasło: zdanie zaczynamy od wielkiej litery, a zdania podrzędne oddzielamy od siebie przecinkiem Mogłabym się jeszcze przyczepić o parę rzeczy, ale co mam sobie humor psuć.
Źródło: 78.46.87.150/~polonia/forum/viewtopic.php?t=4327


Temat: Cornelius Nepos, Hannibal 2
...przydawki w neutrum do "quid" - "coś przyjaznego", a więc "jeśli pomyślisz o czymś przyjaznym ze strony Rzymian"; "non" i poprzedzający je, zaprzeczony przysłówek (impudenter) znoszą się we wzmocnione twierdzenie: "Dlatego też jeśli pomyślisz o czymś przyjaznym ze strony Rzymian, postąpisz bardzo roztropnie, jeśli mnie ukryjesz (można także w drugą stronę zamieniać przy przekładznie zdania podrzędne w participia po polsku - "uczynisz roztropnie, ukrywając mnie"); reszta zdania poprawna, Zdanie 10: Drobna uwaga odnośnie stylu - przy wtrącaniu po polsku zdania rozpoczynającego się od przysłówka względnego, dopełnienie dalsze pozostawia się przed owym zdaniem: "W tym więc wieku, o którym...", inaczej niż po łacinie.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=3024


Temat: Dobra karcianka dla dwóch osób
Serio??? "Albo" oddzielało dwa zdania podrzędne czyli wyrażenie "kolekcjonerska" było tylko do Babylona.
Źródło: pitchcar.gry-planszowe.pl/forum/viewtopic.php?t=9051


Temat: Jesteś optymistą czy pesymistą ?
...nie postawiłeś przed "a" przecinka. Ty lepiej się zabierz za naukę zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i innych, bo jesteś ŻAŁOSNY. Wracając do tematu... Staram się być optymistą, choć nie ukrywam, że pesymistyczne myśli także miewam / Wybacz, że się wtrącę do Twojej wypowiedzi, ale jak chcesz kogoś poprawiać to najpierw dowiedz się jak interpretuje się przecinek przed "a". Stawiamy go wtedy gdy rozdzielamy zdania podrzędne lub nadrzędne, a zdanie DJ takie nie jest. I zapraszam do zapoznania się z 11 punktem regulaminu forum Paluch
Źródło: compatto.pl/viewtopic.php?t=2291


Temat: [łac-pol] Quid utile, quid inutile sit civitati
tekst jest średni... ma pezspójnikowe zdania podrzędne... to taki największy chyba psikus autora tekstu... a kto go napisał??? i skąd jesteś człowiecze, który pomocy wołasz???
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=374


Temat: cd artykułu o paleniu
ecz, pecz, a bolek ma tu rację... choć lepiej by było: odpowiednio nieskuteczny jest taki sposób rzucania palenia... (a to dlatego, ponieważ sposób przeczenia - nawet poprzez zdania podrzędne, wtrącone lub ich równoważniki - jest w różnych językach różny) a najlepiej byłoby jeszcze inaczej, bardziej po polsku... p.s. Erfolgsquote - to nie trala/trala/trala powodzeń (l.mn.) ino trala jednego, jedynego powodzenia (l.p.) czyli wymierna (kwota) skuteczność... no tak, ale to są idiomy (Redewendungen), a idiomów nie tłumaczy się żywcem...
Źródło: forum.dep.pl/viewtopic.php?t=14033


Temat: 1 P 3:18-19 ożywiony w duchu, Duchem czy przez Ducha?
...μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε πνευματι” Jak widzimy słowa SARKI oraz PNEUMATI poprzedzone są konstrukcją złożoną MEN ... DE. Jak podaje leksykon Thayer's (strona 398, punk I.3) konstrukcja ta ma na celu jedynie rozdzielenie zdania na zdania podrzędne. Przykłady miejsc, gdzie występuje ta konstrukcja to J 16:9-11; Rz 8:17; Jud 1:8, itd. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na werset z tego samego listu, w którym apostoł Piotr użył identycznej wręcz konstrukcji gramatycznej (MEN .. SARKI ... DE .. PNEUMATI), jak w wersecie powyżej (MEN SARKI ... DE PNEUMATI): 1P 4:6 BT „Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=2777


Temat: Matura 2008
No ja dzisiaj pisałem angol rozszerzony powiem że dość łatwy i nie miałem problemu z ze zrozumieniem listeningu, pisałem rozprawkę na temat: Napisz rozprawkę pokazując wady i zalety bycia dzieckiem sławnych rodziców Co do ustnej to wziąłem na początku język kibiców i graczy sportowy, jednak później zmieniłem ponieważ nie chcialo mi się rozdrabniać piosenek na jakies zdania podrzedne nadrzedne wykrzyknikowe i szukac w tym metafor wyolbrzymien i pokazywac czy w tym zdaniu jest przydawka lub co innego głupiego więc mam Diabły anioły duchy w literaturze
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=13331